vietnam-airlines-ve-may-bay-khuyen-mai

Giá vé máy bay Vietnam Airlines chặng bay từ Việt Nam đến Mỹ

28/05/2015   684 lượt xem

Giá vé máy bay Vietnam Airlines chặng bay từ Việt Nam đến Mỹ 5.00/5 (100.00%) 8 votes

Giá vé máy bay Vietnam Airlines với giá cả rất phải chăng được bán tại tất cả các kênh của Vietnam Airlines.

Vé máy bay được bán gồm 2 loại vé là tiết kiệm đặc biệt và Thương gia linh hoạt.

Giá vé máy bay Vietnam Airlines loại vé tiết kiệm đặc biệt có giá từ 600 đô la đến 980 đô la.

Giá vé máy bay Vietnam Airlines loại vé thương gia linh hoạt có giá vé nằm trong khoảng từ 3000 đến 5000 đô la.

Thời gian máy bay khởi hành nằm trong khoảng từ ngày 1/7/2015 – ngày 31/8/2015 và từ ngày 10/12/2015 đến ngày 25/12/2015.

Giá vé máy bay Vietnam Airlines đi Mỹ được bán từ nay đến ngày 31/3/2016 cụ thể như sau

Từ Đến Giá khứ hồi Ngày bay Loại giá vé
Hà Nội Atlanta 4.08 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Atlanta 980 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Austin 4.5 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Austin 950 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Boston 3.75 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Boston 950 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Chicago 3.55 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Chicago 920 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Dallas Fort Worth 5 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Dallas Fort Worth 950 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Denver 3.55 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Denver 920 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Honolulu 3 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Honolulu 730 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Los Angeles 830 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Phổ thông linh hoạt
Hà Nội Los Angeles 600 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Miami 4.5 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Miami 950 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Mineapolis 4.08 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Mineapolis 980 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Portland 3 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Portland 730 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Philadelphia 3.75 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Philadelphia 950 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội San Francisco 830 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Phổ thông linh hoạt
Hà Nội San Francisco 600 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Seattle 3 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Seattle 730 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội St Louis 3.55 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội St Louis 920 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội Washington D.C 4.1 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Washington D.C 900 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Atlanta 4.08 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Atlanta 980 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Austin 4.5 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Austin 950 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Boston 3.75 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Boston 950 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Chicago 3.55 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Chicago 920 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Dallas Fort Worth 5 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Dallas Fort Worth 950 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Denver 3.55 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Denver 920 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Honolulu 3 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Honolulu 730 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Los Angeles 830 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Phổ thông linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Los Angeles 600 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Miami 4.5 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Miami 950 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Mineapolis 4.08 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Mineapolis 980 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Portland 3 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Portland 730 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Philadelphia 3.75 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Philadelphia 950 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh San Francisco 830 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Phổ thông linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh San Francisco 600 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Seattle 3 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Seattle 730 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh St Louis 3.55 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh St Louis 920 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh Washington D.C 4.1 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Thương gia linh hoạt
Tp. Hồ Chí Minh Washington D.C 900 USD 01/07/15-31/08/1510/12/15-25/12/15 Tiết kiệm đặc biệt

Giá vé có thể được điều chỉnh tùy vào tình trạng chỗ ngồi trên máy bay.Đây là giá vé chưa bao gồm thuế và các phụ phí khác.Một số điều lưu ý về giá vé máy bay Vietnam Airlines


Vân Lê