Img.ashx

[VN Airlines] Vé máy bay đi Mỹ ưu đãi khứ hồi đến hết tháng 3/2016

22/06/2015   616 lượt xem

[VN Airlines] Vé máy bay đi Mỹ ưu đãi khứ hồi đến hết tháng 3/2016 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Từ ngày 01/4/2015 – 31/3/2016, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines áp dụng chương trình ưu đãi giá vé máy bay đối với chặng bay xuất phát từ Hà Nội/ TP. HCM đến nhiều bang tại Mỹ.

Bảng giá vé máy bay đi Mỹ ưu đãi của Vietnam Airlines từ 01/4/2015 – 31/3/2016

 

Từ Đến Giá khứ hồi (USD) Xuất vé Ngày bay Loại giá vé
 Hà Nội  Atlanta  4.080
01/04/15-31/03/16
 01/07/15-31/08/15
10/12/15-25/12/15
 Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Atlanta  980  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Austin  4.500  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Austin  950  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Boston  3.750  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Boston  950  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Chicago  3.550  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Chicago  920  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Dallas Fort Worth  5.000  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Dallas Fort Worth  950  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Denver  3.550  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Denver  920  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Honolulu  3.000  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Honolulu  730  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Los Angeles  830  Phổ thông linh hoạt
 Hà Nội  Los Angeles  600  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Miami  4.500  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Miami  950  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Mineapolis  4.080  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Mineapolis  980  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Portland  3.000  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Portland  730  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Philadelphia  3.750  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Philadelphia  950  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  San Francisco  830  Phổ thông linh hoạt
 Hà Nội  San Francisco  600  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Seattle  3.000  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Seattle  730  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  St Louis  3.550  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  St Louis  920  Tiết kiệm đặc biệt
 Hà Nội  Washington D.C  4.100  Thương gia linh hoạt
 Hà Nội  Washington D.C  900  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Atlanta   4.080  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Atlanta   980  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Austin   4.500  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Austin  950  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Boston  3.750  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Boston  950  Tiết kiệm đặc biệt
TP. HCM  Chicago  3.550  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Chicago  920  Tiết kiệm đặc biệt
TP. HCM Dallas Fort Worth 5.000  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Dallas Fort Worth  950  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Denver  3.550  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Denver  920  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Honolulu  3.000  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Honolulu  730  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Los Angeles  830  Phổ thông linh hoạt
 TP. HCM  Los Angeles  600  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Miami  4.500  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Miami  950  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Mineapolis  4.080  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Mineapolis  980  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Portland  3.000  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Portland  730  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Philadelphia  3.750  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Philadelphia  950  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  San Francisco  830  Phổ thông linh hoạt
 TP. HCM  San Francisco  600  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Seattle  3.000  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Seattle  730  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  St Louis  3.550  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  St Louis  920  Tiết kiệm đặc biệt
 TP. HCM  Washington D.C  4.100  Thương gia linh hoạt
 TP. HCM  Washington D.C  900  Tiết kiệm đặc biệt

 

  • Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá vé cao hơn có thể được áp dụng.
  • Bảng điều kiện giá từ VN – Mỹ từ 01/4/2015:

 

Loại giá vé máy bay Hạng đặt chỗ Thay đổi Hoàn vé Thời hạn dừng tối thiểu Thời hạn dừng tối đa Chọn chỗ khi mua vé Hệ số cộng dặm (*)
Thương gia linh hoạt J, C Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng Được chọn chỗ 2.00/dặm
Tiết kiệm đặc biệt N, R, T – Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 100USD
– Từ ngày khởi hành: được phép, phí 150USD
– Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 100USD
– Từ ngày khởi hành: được phép, phí 150USD
Không áp dụng 12 tháng Không được chọn chỗ 0.25/dặm
Phổ thông linh hoạt Y Miễn phí Miễn phí Không áp dụng 12 tháng Được chọn chỗ 1.10/dặm

Vé máy bay đi Mỹ